Kluba  biedri logo_m 

Šautuves „Lāčkoki” pirmsākumi meklējami tālajā 1977. gadā. Tad šautuvi apsaimniekoja, organizēja treniņus un sacensības toreizējais Liepājas MRS.

Mainoties laikiem šautuves teritorija netika apsaimniekota, līdz tā nonāca pašreizējā saimnieka īpašumā. Šautuves teritorija lēnām tika atjaunota un labiekārtota, lai šaušanas vietas būtu atbilstošas visiem, šo sporta veidu, priekšnoteikumiem, kas nepieciešami labi organizētai un drošai šaušanai. Un, protams, arī, lai šautuvē būtu patīkami uzturēties ne tikai pašiem šāvējiem, bet arī līdzjutējiem.

Šautuvē papildus tika ieviestas jaunas šaušanas disciplīnas – Compak Sporting un Sporting. Jaunā šautuves licence ir izsniegta 2006. gada 22. decembrī. Šautuve „Lāčkoki” ir uzskatāma par trešo lielāko šautuvi Latvijā, kas ir arī pieejama jebkuram interesentam, un kurā ir pieejamas daudz un dažādas šaušanas disciplīnas.