Grobiņas lielā balva 2014”

 

 

Rīkotājs: Grobiņas novada Dome un aģentūra „Grobiņas sporta centrs”

sadarbībā ar šaušanas sporta klubu „Lāčkoki”;

Sacensību mērķis: Popularizēt stenda šaušanas sportu novada iedzīvotājiem,

un iesaistīt Grobiņas un citu novadu ļaudis šajā aktīvajā sporta veidā.

 

Sacensību vieta 14. un 15.jūnijs 2014.g.

un laiks: Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, „Lāčkoki”,

stenda šautuve „Lāčkoki”;

 

Sacensību sākums: 14. jūnijā plkst.10.00,

treniņi 13. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 19.00;

 

NOLIKUMS